Bekendtgørelse For Vadehavet

Vadehavsbekendtgørelsen

Så kom den længe ventede 'Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb', også kaldet Vadehavsbekendtgørelsen.

Grænserne, der nu er bliver opdateret, mellem Laksevand A og Laksevand B fremgår ikke som tidligere direkte af bekendtgørelsen.
I stedet skal disse grænser fremgå af Fiskeristyrelsens hjemmeside, som det står i den nye bekendtgørelse. Men dette lader åbenbart vente på sig.

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.