Lakseudsætning 2023

Udsætning af lakseyngel

I løbet af oktober 2023 er der udsat 70.000 stk. ½ års laks forskellige steder i Varde Å Systemet. Billedet viser hvor og hvor mange laks, der er blevet sat ud. Laksene i Holme Å er blevet sat ud.

For Grindsted Å står der 25.000 + 10.000. De 10.000 laks skyldes et par donationer, der kom til sent i processen.
Ca. 4/5 er betalt af Nørholm Fiskekonsortium, mens den sidste 1/5 kommer fra et medlem af GSF, der ønsker at være anonym.

Tak til alle involverede for indsatsen.