Laks I Vand

Skjern sætter kvoten på pause

Flere års tilbagegang i antallet af laksefangster har taget fart i år ved de fleste vestvendte vandløb. Skjern Å Sammenslutningen har derfor besluttet af sætte årets kvote for hjemtagning af laks på pause.

Læs Skjern Å Sammenslutningens meddelelse.

Nedgangen i fangster i Varde Å og Skjern Å følger samme tendens: