Primært Laksevand

Laksekvote og primært laksevand

Laksekvoten for 2024 er kommet. Her er uddrag fra tilladelsen:

• Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 175 stk. laks delt i 2 grupper: 95 stk. på 73 cm eller 
derunder og 80 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1 nævnte områder (Primært 
laksevand A), jf. vedlagte oversigt.
• I størrelsesgruppen for laks større end 73 cm skal denne delkvote underopdeles i mindst to halvdele. 
En halvdel, som bliver frigivet den 16. april og en halvdel som frigives den 16. juni. Der kan foretages 
yderligere underopdeling af kvoten på laks større end 73 cm, hvor hver del er ens i antal (så vidt 
muligt, dvs. at puljerne højest må afvige 1 laks i antal). Der skal altid gælde, at første og anden 
delkvote bliver frigivet hhv. den 16. april og 16. juni.
• Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2 nævnte 
områder i Varde Å vandsystem (øvrig laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der 
bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.
• Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Varde Å vandsystem i hele sæsonen.

Den nye opdeling mellem primært og sekundært laksevand, tidligere benævnt Laksevand A og Laksevand B, er vist på billedet øverst på siden.

Se beskrivelsen af laksekvoten og opdeling af laksevand.