Fiskesæsonen 2023 blev det ringeste år siden 2015, hvad angår antal fangede laks. 753 indberettede laks for 2023. Årsagerne kan være mange, men en uge med lukket for fiskeri pga. for vandtemperatur og svære fiskeforhold i den sidste del af sæsonen har indflydelse. Men ellers er en nedgang i laksefangster i år en trend set flere steder, så der er måske alvorligere årsager til de lave fangsttal.

Til gengæld topper havørrederne med 887 fangster. Det nærmeste vi kommer dette, i de år vi har statistik på, er 711 fangster i 1994. Man kan håbe, at de mange fjernelser af spærringer begynder at slå igennem.

149 stallinger er i 2023 indrapporteret, hvilket er 3 gange så mange som det bedste af de foregående 7 år, hvor der i 2020 blev indrapporteret 52 stallinger. Ved elbefiskning i oktober 2023 ved Utoft stykket i Grindsted Å var bestanden dog foruroligende lav. Som de tidligere fanges langt de fleste stalling i Varde Å Systemet i Grindsted Å med 105 fangster.

Fiskerikontrollen og VÅS har i år haft fokus på for sene indberetninger af laks. 29 laks er for sent indberettet, hvilket skal blive bedre fremover. Vi har også holdt øje med havørredindberetningerne. Her er 51 fangster indberettet for sent. Kun de sene indberetninger af laks er påpeget, da det som en del af tilladelsen for hjemtagning af laks er krav om rettidig indberetning.

Fra GSF’s side opfordrer vi til, at man benytter DTU Fangstjournalens app løsning under fiskeri og dermed minimerer risikoen for at indberette for sent.

Tryk her for at åbne Fangstrapporten 2023.